Łuski oraz naboje w gablocie.

Przypominamy wstrząsającą relację Józefa Mackiewicza pt. Widziałem na Własne oczy z pobytu pisarza w Katyniu. Józef Mackiewicz znalazł się w Katyniu nad odnalezionymi mogiłami polskich oficerów 21 lub 22 maja 1943 roku wraz z trzema dziennikarzami z krajów neutralnych i okupowanych oraz grupą polskich robotników. Jego relacja została opublikowana  3 czerwca 1943 roku w wydawanym w Wilnie przez niemieckich okupantów „Gońcu Codziennym”. Relację czyta Krzysztof Wakuliński. Fotografie z ekshumacji pochodzą z archiwum Muzeum Katyńskiego w Warszawie.