Zdjęcie w sepi, trzy siedzące kobiety i jeden mężczyzna w mundurze, w tle obrazki na ścianie.

W tym roku, w 82. rocznicę Zbrodni Katyńskiej pragniemy Państwu przypomnieć o dramatycznym losie wdów katyńskich. Na naszej stronie www.pamietamkatyn1940.pl oraz na stronie https://www.facebook.com/GuzikKatynski , będziemy publikować artykuły przybliżające sylwetki żon oficerów, opisane przez dr Joannę Kurczab. Autorka tekstów jest stypendystką Instytutu Pileckiego, w 2020 roku ukazała się jej książka Ofiary dwóch totalitaryzmów. Losy rodzin katyńskich pod okupacja sowiecką i niemiecką.

„W końcu ich los jest w pewien sposób reprezentatywny dla całego pokolenia Polek w okresie II wojny światowej. Wśród tzw. wdów katyńskich są uchodźczynie (jak chociażby Ojcumiła Wołk), ofiary przymusowych przesiedleń pod okupacją niemiecką i deportacji na wschód ZSRR (…) ofiary represji skierowanych wobec ludności pochodzenia żydowskiego i Holocaustu. Wśród tzw. wdów katyńskich są także konspiratorki, nauczające na tajnych kompletach, gospodynie aprowizujące oddziały partyzanckie, sanitariuszki i łączniczki. Są to kobiety walczące każdego dnia okupacji o przetrwanie swoje, dzieci i bliskich, nie tylko w sferze ocalenia fizycznego, ale także na poziomie elementarnych wartości definiujących człowieczeństwo. ”  Tak w prologu do cyklu artykułów  o bohaterkach  swoich tekstów  pisze dr Joanna Kurczab.

Zapraszamy do lektury i śledzenia naszej strony!

Na zdjęciu: Piotr Jankowski z Sabiną i Janką,Podrzeczna, źródło: https://nasi-bliscy.federacja-katyn.org.pl/swiat-ktory-przeminal/piotr-jankowski_s/