Grafika konkursu "Miejsce Pamięci o Bohaterach"w tle napisu zdjęcie płyt nagrobnych i znicza.

W listopadzie organizowaliśmy konkurs – Miejsce pamięci o bohaterach. Zadanie konkursowe polegało na odwiedzeniu lokalnego miejsca pamięci, zapaleniu znicza i wykonaniu fotografii. Ostatnim elementem było opisanie historii danego miejsca i przesłanie tekstu razem z fotografią w wiadomości na nasze fanpage.  Otrzymaliśmy bardzo wiele zgłoszeń z całej Polski, wybór laureatów był niezwykle trudnym zadaniem. Pojawiały się miejsca poświęcone wydarzeniom z czasów II wojny światowej, jak i wcześniejsze. Były to tablice pamiątkowe, nagrobki, pomniki czy nawet krzyże stojące w lesie.

Nagrody, w postaci publikacji wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury otrzymały cztery osoby:

Radek Cierpisz za zdjęcia z miejsca urodzenia Heliodora Laskowskiego w Nieszawie.

Mateusz Obrycki za zdjęcie cmentarza z czasów I wojny światowej w miejscowości Dobrzyjałów.

 

Ireneusz Reszczyk za zdjęcia miejsca upamiętniającego polskich żołnierzy z batalionu ppłk Adama Wolskiego poległych w czasie powstania listopadowego w boju o Cygankę oraz znajdującego się w tej samej miejscowości kamienia upamiętniającego walczących w kampanii wrześniowej.

Julia Rzymkowska za zdjęcie obelisku upamiętniającego bitwę lotniczą z września 1939 roku w Poczałkowie oraz miejsce pamięci Dionizego Kuźmaka – byłego kierownika Szkoły Podstawowej w Opokach.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu!