Kamienna tablica z krzyżem i wyrytymi nazwiskami.

W listopadzie, w związku z Zaduszkami, został opublikowany na naszej stronie na Facebooku „Katyń. Guzik mnie obchodzi” cykl postów z krótkimi informacjami dotyczącymi katyńskich cmentarzy.

Bykownia

W lesie pod Kijowem od czasów stalinowskiej Wielkiej Czystki w latach 1937-1938, chowano ofiary komunistycznych mordów, rozstrzelane w kijowskich więzieniach.

Pierwsze ekshumacje w Bykowni (dziś dzielnica Kijowa) rozpoczęły się w 1989 r. Wtedy też potwierdzono, że w masowych grobach są pochowane ofiary stalinowskich represji.

Już wówczas pojawiła się hipoteza, że mogą tam być pochowani polscy jeńcy wojenni z więzień zachodniej Ukrainy, a także ze Stryja, Lwowa czy Stanisławowa. W 2001 r. w Bykowni rozpoczęły się prace ekshumacyjne Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, kierowane przez prof. Andrzeja Kolę, które potwierdziły tą hipotezę.

W 2012 r. uroczyście otwarto Polski Cmentarz w Bykowni, na którym są pochowane szczątki 3435 polskich obywateli.

Grafika, z prawej strony zdjęcie krzyży w lesie, po lewej stronie czerwony pasek znapisaem Miednoje.

Miednoje

W Miednoje na terenie dzisiejszej Rosji pochowano w zbiorowych mogiłach zamordowanych polskich jeńców z obozu w Ostaszkowie, których rozstrzeliwano w więzieniu NKWD w Kalininie (Twer).
Pierwsze ekshumacje na tym terenie rozpoczęły się w 1991 r. i wtedy też odnaleziono ciała głównie polskich policjantów. Prace kontynuowano w latach 1994-1995. Odnaleziono 25 zbiorowych mogił, w których jest pochowane ponad 6,3 tysięcy ofiar Zbrodni Katyńskiej.
2000 r. w Miednoje został otwarty Polski Cmentarz Wojenny.
Grafika, po prawej stronie napisy na zardzewiałych tablicach, po lewej  na czerwonym pasku napis Katyń.
Katyń
Las katyński już od połowy lat 30. był miejscem gdzie potajemnie chowano ofiary stalinowskiego terroru. W 1940 r. zostało tu pochowanych w zbiorowych mogiłach 4 421 polskich oficerów z obozu w Kozielsku.
Było to miejsce gdzie Zbrodnia Katyńska została ujawniona po raz pierwszy już w 1943 r. przez Niemców. Wówczas przeprowadzono ekshumacje w asyście przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża i Międzynarodowej Komisji Lekarskiej.
Po wojnie teren cmentarza został zniszczony buldożerami, a na grobach zasadzono drzewa. Dopiero w 1988 r. postawiono 4 mogiły, uporządkowano i ogrodzono cały teren. Wtedy też został tam umieszczony drewniany krzyż, poświęcony przez Prymasa Polski, Kardynała Józefa Glempa.
Ponowne ekshumacje rozpoczęły się w 1991 r. i w 1994 r. W 1995 r. została podjęta decyzja o budowie Polskiego Cmentarza Wojennego, który został uroczyście otwarty w 2000 r.
Grafika, po prawej zdjęcie dużego metalowego krzyża, po lewej na czerwonym pasku napis Charków.
Charków
W Piatichatkach, lesie pod Charkowem zostali pochowani w zbiorowych mogiłach polscy jeńcy ze Starobielska, rozstrzelani w siedzibie NKWD w Charkowie.
Pierwsze ekshumacje na tym terenie zaczęto przeprowadzać w 1991 r. Odkryto 4 masowe groby. 10 sierpnia miał miejsce uroczysty pogrzeb z polską delegacją i ustawiono siedmiometrowy drewniany krzyż.
Od 1995 do 1996 r. przeprowadzono dalsze ekshumacje. A w 1998 r. rozpoczęto budowę cmentarza, uroczyste otwarcie nastąpiło 17 czerwca 2000 r. Na cmentarzu spoczywa również 2746 obywateli radzieckich zamordowanych podczas stalinowskiego terroru w latach 1937-1938.
Grafika, po prawej stronie zdjęcie cmentarza z dużym kamiennym krzyżem, po lewej stronie na czewronym pasku nais Dolinka Katyńska
Dolinka Katyńska
Na warszawskim cmentarzu Wojskowym na Powązkach znajduje się symboliczne miejsce upamiętnienia ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Pierwsze obchody religijno-patriotyczne w tym miejscu odbywały się od 1974 r. Szczególnie głośne i znaczące były te, które odbyły się w Dzień Zaduszny w 1980 r. i 1981 r. Wtedy też powołano Komitet Obywatelski Budowy Pomnika Katyńskiego, który nielegalnie postawił pierwszy pomnik w tym miejscu. Jeszcze tego samego dnia pomnik ten został zdemontowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Na przestrzeni lat trwała ciągła walka o upamiętnienie polskich oficerów zamordowanych w Katyniu. Władze PRL ustawiły w tym miejscu pomnik z fałszywym napisem wskazującym, że zbrodni byli winni Niemcy. Ostatecznie poprawny napis pojawił się w 1989 r., wtedy też delegacja Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przywiozła z Katynia urnę z ziemią, która została złożona w tym miejscu.