Portret Arthura Bliss-Lane'a ambasadora USA w Polsce w latach 1945-1947. Zdjęcie z domeny publicznej rządu USA.

Arthur Bliss –Lane (1894-1956)

Amerykański polityk, w latach 1945-1947 ambasador USA w Warszawie. Po sfałszowanych wyborach do Sejmu w 1947 roku na własny wniosek zrezygnował ze stanowiska i z pracy w dyplomacji. Niedługo potem opublikował książkę I saw Poland betrayed (Widziałem Polskę zdradzoną) odsłaniającą kulisy oddania Polski Sowietom przez aliantów Zachodnich. Jego wpływy polityczne miały wielkie znaczenie dla nagłośnienia sprawy katyńskiej w USA.  Wraz z dziennikarzem Juliusem Epsteinem założył obywatelski Komitet ds. Zbadania Mordu Katyńskiego, miał udział w  powołaniu Specjalnego Komitetu Śledczego Kongresu Stanów Zjednoczonych do Zbadania Zbrodni Katyńskiej, tzw. „Komitetu Maddena” w 1951 roku.

Julius Epstein (1901-1975)

Amerykański dziennikarz, współtwórca społecznego Komitetu ds. Zbadania Mordu Katyńskiego. To on swoimi odważnymi artykułami wniósł sprawę Katynia do amerykańskiej debaty publicznej w czasie, kiedy rząd USA nie tylko nie był zainteresowany wyjaśnianiem okoliczności Zbrodni Katyńskiej, ale wręcz podejmował działania, by o tej sprawie nie mówić utajniając dokumenty, a nawet wprowadzając elementy cenzury (wypowiedź J. Czapskiego dla Głosu Ameryki w 1950 roku). Co ciekawe Epstein był dziennikarzem pochodzenia żydowskiego pochodzącym z Wiednia, zamieszkałym w Niemczech, które opuścił po objęciu władzy przez Hitlera wyjechał najpierw do Czechosłowacji, potem do USA. W czasie wojny Epstein pracował dla OWI (Office of War Information), instytucji wprowadzającej wojenną cenzurę informacji. Prawdopodobnie wtedy dowiedział się szczegółów o sprawie katyńskiej. Po wojnie podejmował działania, by ją nagłośnić. W 1949 udało mu się opublikować dwa obszerne materiały w New York Herald Tribune wskazujące winę Sowietów i wzywające do wszczęcia międzynarodowego śledztwa pod egidą ONZ. W tym samym roku założył wraz z Arthurem Bliss Lane’m obywatelski Komitet ds. Zbadania Mordu Katyńskiego, który rozwiązał się po odniesieniu sukcesu, jakim było niewątpliwie powołanie Specjalnego Komitetu Śledczego Kongresu Stanów Zjednoczonych do Zbadania Zbrodni Katyńskiej, tzw. „Komitetu Maddena” w 1951 roku.