Ujawnienie zbrodni przez Niemców w 1943 r. – Pamiętam

Józef Mackiewicz znalazł się w Katyniu nad odnalezionymi mogiłami polskich oficerów 21 lub 22 maja 1943 roku wraz z trzema dziennikarzami z krajów neutralnych i okupowanych oraz grupą polskich robotników. Jego relacja została opublikowana  3 czerwca 1943 roku w wydawanym w Wilnie przez niemieckich okupantów “Gońcu Codziennym”. Relację czyta Krzysztof Wakuliński. Fotografie z ekshumacji pochodzą z archiwum Muzeum Katyńskiego w Warszawie.