Książka związana jest z tragedią katyńską, autor publikuje dokumenty z tzw. Archiwum Robla, powstałego w sposób konspiracyjny w 1943 r. w krakowskim Państwowym Instytucie Medycyny Sądowej i Kryminalistyki. W Instytucie tym znalazły się m.in. dokumenty osobiste, pamiętniki, zapiski, ujawnione w 1943 r. podczas ekshumacji w Katyniu, przeprowadzonej przez Niemców. Ich odpisy, stanowiące zawartość Archiwum Robla, ukryte za stropową belką, najpierw przed Niemcami, a później, po 1945 r., przed służbami specjalnymi ZSRR i PRL, zostały ujawnione dopiero w 1991 roku. Autor książki, Stanisław M. Jankowski (ur. 1945), od lat związany z Instytutem Katyńskim w Polsce oraz Niezależnym Komitetem Historycznym Badania Zbrodni Katyńskiej, jest znanym publicystą i historykiem, m.in. autorem książek o Armii Krajowej, generale Leopoldzie Okulickim, emisariuszu Janie Karskim… „Czterdziestu co godzinę”, to książka potwierdzająca jego wiedzę oraz dociekliwość w ujawnianiu kulis zbrodni katyńskiej.