Zbrodnię w Lesie Katyńskim oraz w Charkowie i Kalininie przez ponad 50 lat otaczało kłamstwo i zmowa milczenia. W kwietniu – maju 1940 roku na polecenie Stalina i bolszewików – wymordowano ponad 22 000 więźniów politycznych, głównie oficerów Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej, Policji Państwowej, w większości przedstawicieli inteligencji.