Katyńska zbrodnia jest doskonałym, precyzyjnym opracowaniem przybliżającym grozę i potworność zbrodni katyńskiej (…) Jest to przechodzący ludzkie pojęcie obraz – skondensowanie zła, totalne kłamstwo, upodlenie człowieka i podeptanie wszystkich jego praw. Do tej potworności dołączyły się największe mocarstwa świata, godząc się na milczenie, na zafałszowanie prawdy. Do dzisiaj ta wielka zbrodnia ludobójstwa nie została rozliczona, osądzona i napiętnowana. Żaden trybunał międzynarodowy nie zajął się sprawą katynizmu (…) W zbrodniach zorganizowanych na „katyńską modłę” zginęło w XX wieku ponad 1 mln ludzi (…)