Album przedstawia ponad 300 pomników i tablic katyńskich w Polsce i na świecie – informacje dotyczące ich lokalizacji w czasie i przestrzeni, historię powstania oraz nazwiska fundatorów i twórców.Uwzględniono też inne formy upamiętnień takie jak repliki i stylizacje obrazów Matki Boskiej Kozielskiej i Katyńskiej czy cmentarze wojenne w Katyniu, Charkowie i Miednoje, Muzeum Katyńskie w Warszawie oraz tablice pamiątkowe w kościołach i na cmentarzach. Album uzupełnia obfita dokumentacja fotograficzna (ponad 400 zdjęć) pozwala poznać walory estetyczne upamiętnień katyńskich i treść umieszczonych na nich inskrypcji. Całość stanowi swoistą dokumentację ofiarności i patriotyzmu tysięcy Polaków, rozsianych po całym świecie, którzy nie pozwolili, by pamięć o Katyniu uległa zagładzie.