Praca przedstawiająca więźniów w baraku w łagrze w Kożwie. Więźniowie leżą na pryczach oraz ogrzewają się przy piecu. Adam Kossowski, rys. piórkiem, akwarela, praca stworzona w Londynie w 1943 roku.

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Święto zostało uchwalone 14 listopada 2007 roku przez posłów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.  W uchwale zapisano: W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 roku, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Datę tę wybrano w związku z ogłoszeniem, tego dnia 1943 roku przez Niemców, informacji o odkryciu masowych grobów oficerów polskich w Katyniu, którzy zostali rozstrzelani na mocy decyzji najwyższych władz Związku Sowieckiego, na czele z Józefem Stalinem. Celem zbrodni była eliminacja polskiej elity intelektualnej. Przebieg ludobójstwa utrzymywano natomiast w ścisłej tajemnicy. Przez pół wieku zleceniodawcy zbrodni i ich spadkobiercy konsekwentnie wypierali się jej sprawstwa. Sowieci dopiero 13 kwietnia 1990 przekazali stronie polskiej kopie materiałów archiwalnych świadczących o eksterminacji około 22 tysięcy obywateli polskich, między innymi oficerów Wojska Polskiego, policjantów i osób cywilnych.

W 2020 roku obchodzimy osiemdziesiątą rocznicę ujawnienia Zbrodni Katyńskiej, pamiętając o jej ofiarach oraz oddając im należną cześć, mając na względzie również to, iż jest to dzień, który pokazuje, iż kłamstwo nie zwyciężyło prawdy.