Koreańska dziewczynka z młodszym bratem na plecach, w tle czołg amerykański M-46 Patton, Haengju, Korea, czerwiec 1951. Zdjęcie z domeny publicznej rządu USA
Koreańska dziewczynka z młodszym bratem na plecach, w tle czołg amerykański M-46 Patton, Haengju, Korea, czerwiec 1951. Zdjęcie z domeny publicznej rządu USA
Koreańscy cywile, w tle czołg amerykański M-46 Patton, Haengju, Korea, czerwiec 1951. Zdjęcie z domeny publicznej rządu USA

Wojna Koreańska 1950-1953

– pierwsze starcie zbrojne między Zachodem (wojska pod egidą ONZ wspierające wojska Republiki Korei, w tym w ogromnej większości siły USA, ale także Wielkiej Brytanii i innych państw,) a państwami komunistycznymi (wojska chińskie – tzw. „Chińscy Ochotnicy Ludowi” i wojska Korei Północnej wspierane przez Chiny i Związek Radziecki).

Po ofensywach i kontratakach obu stron, wyniszczające i nieprzynoszące rozstrzygnięcia walki doprowadziły do podpisania w 1953 roku rozejmu dzielącego Półwysep Koreański na dwa państwa: Koreańską Republikę Ludowo Demokratyczną (Koreę Północną) oraz Republikę Korei (Koreę Południową). Podpisany w 1953 roku rozejm trwa do dziś – jak dotąd nie podpisano traktatu pokojowego.

Wybuch wojny koreańskiej w czerwcu 1950 roku spowodował zmianę w postrzeganiu komunizmu przez opinię publiczną na Zachodzie, zwłaszcza w USA. Pojawiła się szansa na śledztwo ws. zbrodni katyńskiej wykorzystana przez lobbujących w tej sprawie m.in. Arthura Blis Lane’a, Juliusa Epsteina oraz przychylnych sprawie polskiej senatorów. W ten sposób w trakcie wojny koreańskiej, w 1951 roku dochodzi do powołania Specjalnego Komitetu Śledczego Kongresu Stanów Zjednoczonych do Zbadania Zbrodni Katyńskiej, tzw. „Komitetu Maddena”.

Na zdjęciu martwy amerykański jeniec wojenny leżący ze skrępowanymi rękami, zastrzelony strzałem w tył głowy przez chińskich lub koreańskich komunistów, Korea 1950
Amerykański jeniec wojenny zastrzelony strzałem w tył głowy przez chińskich lub koreańskich komunistów, Korea 1950. Zdjęcie z domeny publicznej rządu USA

Szczególnie drastyczną okolicznością wpływającą na opinie publiczną w USA były przypadki rozstrzeliwania amerykańskich jeńców wojennych przez komunistów. Największa i najbardziej znana tego typu zbrodnia miała miejsce 17 sierpnia 1950 na tzw. Wzgórzu 303 w okolicach Waegwan w Korei Południowej. Od kul północnokoreańskich ginęło tam 42 amerykańskich jeńców.  Sam fakt mordowania jeńców oraz sposób w jaki tego dokonywano – strzelanie w tył głowy do ludzi, którzy mieli ręce związane z tyłu – budził skojarzenie ze Zbrodnią Katyńską i wstrząsnął opinią publiczną w USA.